Prywatne przedszkola czy publiczne placówki – którą opcję wybrać?

Macierzyństwo to szczególny i piękny czas w życiu każdej kobiety. Pierwsze tygodnie, miesiące czy lata z maluszkiem pozwalają na zbudowanie silnej więzi pomiędzy matką i jej potomkiem. W życiu większości mam przychodzi jednak czas, gdy decydują się zapisać swoje dziecko do przedszkola. Zazwyczaj podyktowane jest to wieloma względami:

– chęcią kontynuowania kariery zawodowej,
– troską o właściwy rozwój społeczny dziecka,
– chęcią odciążenia dziadków.

Bez względu na to, jaki jest główny powód, młody rodzic musi podjąć decyzję odnośnie rodzaju placówki. Zarówno publiczne, jak i prywatne przedszkola oferują pokaźny pakiet zajęć.

Prywatne kontra publiczne

Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do przedszkola stają przed niełatwym wyborem. Która z placówek lepiej się sprawdzi? Publiczna czy prywatna? To, co z pewnością odróżnia jeden i drugi typ placówek to czesne – za miesięczny pobyt dziecka w placówce prywatnej trzeba zazwyczaj zapłacić kilkaset złotych, tymczasem, w przedszkolach publicznych dopłaca się tylko nieliczne kwoty, w przypadku gdy dziecko zostaje w przedszkolu dłużej niż 5-6 godzin.

Dostanie się do publicznego przedszkola może być jednak kłopotliwe: ilość miejsc jest ograniczona, a przedszkole, do którego przez wzgląd na miejsce zamieszkania, powinno uczęszczać dziecko niekoniecznie spełnia wszystkie wymagania rodziców. Prywatne przedszkola wychodzą naprzeciw rodzicom, których dzieci z różnych przyczyn nie dostały się do placówek publicznych.

Pakiet zajęć dodatkowych

Zarówno jeden jak i drugi typ placówek oferuje rozbudowany pakiet zajęć dodatkowych. Coraz częściej oprócz podstawowych zajęć takich jak rytmika, gimnastyka czy język angielski, możemy spotkać się z szeregiem zajęć wspierających rozwój dzieci. Wśród nich znaleźć można między innymi język francuski, logorytmikę, sensoplastykę, zajęcia taneczne, zajęcia na basenie, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia teatralne, zajęcia matematyczne, robotykę czy małego majsterkowicza. Ponadto, w przedszkolach często w specjalny sposób obchodzone są urodziny przedszkolaków.

Ciocie czy specjaliści i terapeuci?

Decydując się na placówkę prywatną rodzic bardzo często ma pewne wymagania dotyczące kadry. Również i w tym przypadku prywatne przedszkola stają na wysokości zadania – bardzo często zatrudniają specjalistów, którzy na co dzień wspomagają w pracy wychowawców i nauczycieli przedszkolnych. W prywatnych placówkach, oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego, można spotkać również logopedów, psychologów, pedagogów specjalnych czy fizjoterapeutów.